Fuglequiz
Abetur

1. Spurvehøg
2. Musvåge
3. Duehøg123 123 123
1. Fiskeørn
2. Kongeørn
3. Havørn123 123 123
1. Tårnfalk
2. Lærkefalk
3. Vandrefalk123 123 123
1. Lille lappedykker
2. Nordisk lappedykker
3. Gråstrubet lappedykker123 123 123
1. Sangsvane
2. Knopsvane
3. Pibesvane123 123 123
1. Sædgås
2. Bramgås
3. Knortegås123 123 123
1. Sølvmåge
2. Sildemåge
3. Hættemåge123 123 123
1. Sortklire
2. Hvidklire
3. Mudderklire123 123 123
1. Atlingand
2. Knarand
3. Krikand123 123 123
1. Rørsanger
2. Vandsanger
3. Sivsanger123 123 123
1. Sortterne
2. Havterne
3. Fjordterne123 123 123
1. Skovspurv
2. Jernspurv
3. Gråspurv123 123 123
1. Sumpmejse
2. Fyrremejse
3. Sortmejse123 123 123
1. Råge
2. Sortkrage
3. Ravn123 123 123
1. Skovhornugle
2. Mosehornugle
3. Stor hornugle123 123 123
1. Lille præstekrave
2. Stor præstekrave
3. Hvidbrystet præstekrave123 123 123
1. Vandrikse
2. Grønbenet rørhøne
3. Plettet rørvagtel123 123 123
1. Kohejre
2. Sølvhejre
3. Silkehejre123 123 123
1. Pomeransfugl
2. Hortulan
3. Triel123 123 123
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFugle